VÅRA TJÄNSTERElkonstruktion


Vi analyserar erat behov, önskemål mm och projekterar utifrån dessa parametrar.


För elkonstruktionen använder vi oss av programmet Elprocad IC 2021 som är det vanligaste förekommande elritningsprogrammet och bästa på marknaden.

Dokumentation


Levererar komplett eldokumentation som Kretsschemor, Interna förbindningstabeller, Yttre förbindningstabeller, Kabellistor, Apparatlistor, Layouter mm.

All dokumentation levereras i format dwg och pdf.


Kabeldimensionering


Ufför kabeldimensionering och beräknar utlösningsvillkor, spänningsfall mm enl. SS 424 14 24.


Skapar enlinjeschemor med tydligt uppritat maximal kabellängd, kortslutningsström och förimpedans.


Omritning


Har ni behov av att digitalisera eller förnya eldokumentationen så kan vi ordna det.